Umělý vyklepávaný kámen

Jinak známé také jako štokované teraco. Používá se na schodech pro docílení protiskluznosti na omítky a plochy. Struktura vyklepávaného teraca je hrubá a matná. Poslední dobou taktéž používáme metodu překlepání (štokování) na starých teracových omítkách, pro oživení barev, odstranění nátěrú a grafiti.

Technické podmínky

Tyto technické podmínky platí pro provádění omítek z umělého kamene.( TERACA )

1. Všeobecně
Technické podmínky vychází z požadavku projektu a následujících norem.
SN 72 2430 Malty pro stavební účely
SN 72 2431 Směsi pro umělé omítky a umělý kámen
SN 73 0225 Funkční odchylky pozemních staveb
SN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí
2. Všeobecné podmínky dodávky
Pro vrstvu omítky z umělého kamene je používána směs vyrobená na stavbě z cementu, vápna a vápencového kameniva do frakce 8mm.
Omítka se provádí ve třech konstrukčních vrstvách a to:
• vápenocementový postřik
• jádrová omítka
• umělý kámen
• umělý kámen
Podkladem pod omítku jsou betonové, případně zděné konstrukce.
3. Podmínky pro provádění
Omítka z umělého kamene včetně jádra a postřiku se nesmí provádět při teplotách přesahujících + 25 st. C, přičemž se musí zamezit rychlému vyschnutí omítky. Při provádění omítek z umělého kamene v zimním období musí být prostory trvale temperovány na minimální teplotu + 5 st. C.
4. Přesnost a tolerance
Rovinnost omítky z umělého kamene - 3 mm na 2 m lati.
5. Kontrola a zkoušení, kriteria
Pevnost v tahu za ohybu omítky z bílého umělého kamene min. pevnost dle SN 72 2431 je 1,5 MPa. Odchylky místní rovinnosti se měří klínovým měřidlem na příměrné lati 2 m dlouhé. Přesnost měření je 0,5 mm. Zkouška poklepem pro zjištění dutých míst - max. 15% z plochy. V případě pochybností o složení malty se provedou zkoušky podle SN 72 2431 a SN 72 2430 (zkoušky objemové stálosti a přilnavosti). V omítce z bílého umělého kamene nesmí být trhliny a všechny vrstvy musí být pevně spojeny s podkladem<
6. Bezpečnost práce
Při provádění prací je nutno dodržovat bezpečnost práce a ochrany zdraví v souladu s ustanovením vyhlášky 324/90 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého úřadu báňského ze dne 31. července 1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

úvod | reference | vzorník barev | vzorník drti | další barvy | lité teraco | vyklepávané teraco | příklady použití teraca | kontakt